Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 24/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 24/4/2019

  12:59 - 24/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/4/2019

  XSMB 23/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 23/4/2019

  12:59 - 23/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/4/2019

  XSMB 22/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 22/4/2019

  12:59 - 22/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/4/2019

  XSMB 21/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 21/4/2019

  12:59 - 21/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/4/2019

  XSMB 20/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/4/2019

  XSMB 19/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 19/4/2019

  12:59 - 19/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/4/2019

  XSMB 18/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 18/4/2019

  12:59 - 18/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/4/2019

  XSMB 17/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 17/4/2019

  12:59 - 17/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/4/2019

  XSMB 16/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 16/4/2019

  12:59 - 16/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/4/2019

  XSMB 15/4 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 15/4/2019

  12:59 - 15/04/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/4/2019