Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQB 16/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 16/08/2018

  12:05 - 16/08/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/08/2018.

  XSQB 9/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 09/08/2018

  12:08 - 09/08/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 09/08/2018.

  XSQB 2/8 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 02/08/2018

  12:25 - 02/08/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 02/08/2018.

  XSQB 26/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 26/07/2018

  13:21 - 26/07/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/07/2018.

  XSQB 19/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 19/07/2018

  12:00 - 19/07/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/07/2018.

  XSQB 12/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 12/07/2018

  11:56 - 12/07/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/07/2018.

  XSQB 5/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 05/07/2018

  11:57 - 05/07/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 05/07/2018.

  XSQB 28/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 28/06/2018

  12:00 - 28/06/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/06/2018.

  XSQB 21/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 21/06/2018

  11:46 - 21/06/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/06/2018.

  XSQB 14/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay thứ 5 14/06/2018

  12:00 - 14/06/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/06/2018.