Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 18/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 18/10/2018

  11:57 - 18/10/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/10/2018.

  XSQT 11/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 11/10/2018

  12:18 - 11/10/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/10/2018.

  XSQT 4/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 04/10/2018

  12:17 - 04/10/2018

  (VOH) - XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 04/10/2018.

  XSQT 27/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 27/09/2018

  12:25 - 27/09/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/09/2018.

  XSQT 20/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 20/09/2018

  12:36 - 20/09/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/09/2018.

  XSQT 13/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 13/09/2018

  12:09 - 13/09/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/09/2018.

  XSQT 6/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 06/09/2018

  12:00 - 06/09/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 06/09/2018.

  XSQT 30/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 30/08/2018

  12:00 - 30/08/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/08/2018.

  XSQT 23/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 23/08/2018

  12:06 - 23/08/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/08/2018.

  XSQT 16/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay thứ 5 16/08/2018

  12:08 - 16/08/2018

  (VOH) - XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/08/2018.