Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTTH 18/6 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 18/06/2018

  11:58 - 18/06/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/06/2018.

  XSTTH 11/6 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 11/06/2018

  11:37 - 11/06/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/06/2018.

  XSTTH 4/6 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 04/06/2018

  12:00 - 04/06/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 04/06/2018.

  XSTTH 28/5 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 28/05/2018

  12:00 - 28/05/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/05/2018.

  XSTTH 21/5 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 21/05/2018

  12:00 - 21/05/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/05/2018.

  XSTTH 14/5 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 14/05/2018

  12:10 - 14/05/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/05/2018.

  XSTTH 7/5 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 07/05/2018

  12:00 - 07/05/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 07/05/2018.

  XSTTH 30/4 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 30/04/2018

  12:00 - 30/04/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/04/2018.

  XSTTH 23/4 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 23/04/2018

  12:00 - 23/04/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/04/2018.

  XSTTH 16/4 - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay thứ 2 16/04/2018

  12:01 - 16/04/2018

  (VOH) - XSTTH – Kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/04/2018.