Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 22/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 22/06/2018

  11:40 - 22/06/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/06/2018.

  XSVL 15/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 15/06/2018

  08:23 - 15/06/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/06/2018.

  XSVL 8/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 08/06/2018

  07:39 - 08/06/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/06/2018.

  XSVL 1/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 01/06/2018

  12:00 - 01/06/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/06/2018.

  XSVL 25/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 25/05/2018

  12:00 - 25/05/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/05/2018.

  XSVL 18/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 18/05/2018

  12:00 - 18/05/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/05/2018.

  XSVL 11/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 11/05/2018

  12:08 - 11/05/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/05/2018.

  XSVL 4/5 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 04/05/2018

  12:08 - 04/05/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 04/05/2018.

  XSVL 27/4 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 27/04/2018

  12:00 - 27/04/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/04/2018.

  XSVL 20/4 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 20/04/2018

  12:00 - 20/04/2018

  (VOH) - XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/04/2018.