Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVT 18/9 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 18/09/2018

  08:58 - 18/09/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/09/2018.

  XSVT 11/9 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 11/09/2018

  10:23 - 11/09/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/09/2018.

  XSVT 4/9 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 04/09/2018

  11:57 - 04/09/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 04/09/2018.

  XSVT 28/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 28/08/2018

  12:00 - 28/08/2018

  XSVT 28/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 28/08/2018 (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/08/2018.

  XSVT 21/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 21/08/2018

  11:51 - 21/08/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/08/2018.

  XSVT 14/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 14/08/2018

  11:53 - 14/08/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/08/2018.

  XSVT 7/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 07/08/2018

  11:31 - 07/08/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 07/08/2018.

  XSVT 31/7 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 31/07/2018

  11:40 - 31/07/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/07/2018.

  XSVT 24/7 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 24/07/2018

  12:00 - 24/07/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/07/2018.

  XSVT 17/7 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 17/07/2018

  11:50 - 17/07/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/07/2018.