Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVT 19/6 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 19/06/2018

  11:54 - 19/06/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/06/2018.

  XSVT 12/6 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 12/06/2018

  11:50 - 12/06/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/06/2018.

  XSVT 5/6 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 05/06/2018

  12:00 - 05/06/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 05/06/2018.

  XSVT 29/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 29/05/2018

  23:23 - 28/05/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/05/2018.

  XSVT 22/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 22/05/2018

  12:00 - 22/05/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/05/2018.

  XSVT 15/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 15/05/2018

  12:00 - 15/05/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/05/2018.

  XSVT 8/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 08/05/2018

  12:00 - 08/05/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 08/05/2018.

  XSVT 1/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 01/05/2018

  12:00 - 01/05/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/05/2018.

  XSVT 24/4 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 24/04/2018

  12:05 - 24/04/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/04/2018.

  XSVT 17/4 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ 3 17/04/2018

  12:00 - 17/04/2018

  (VOH) - XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/04/2018.