Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 6»Các phép đo»Bài 3: Đo Độ Dài, Thể Tích, Khối Lượng

Bài 3: Đo Độ Dài, Thể Tích, Khối Lượng

Lý thuyết bài Đo Độ Dài, Thể Tích, Khối Lượng môn Khoa học tự nhiên 6 bộ sách CTST. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 4: Đo Chiều Dài