Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Ngữ Văn 6»Bài 1: Lắng Nghe Lịch Sử Nước Mình» Bài 6: Tóm tắt nội dung chính của một v...

Bài 6: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

Lý thuyết bài Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ môn Văn 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

  I. Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản

  Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ

  II. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

  Từ việc phân tích kiểu văn bản, rút ra được yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản:

  Nội dung

  • Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính
  • Sử dụng các từ khóa, cụm từ
  • Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản
  • Thể hiện được nội dung bao quát toàn văn bản

  Yêu cầu về hình thức

  • Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu
  • Sáng rõ, có tính thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng

  Đề bài: Tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã được học hoặc đã đọc

   tom-tat-noi-dung-chinh-cua-van-ban-bang-so-do-van6  Giáo viên biên soạn: Cao Hoàng Lộc

  Đơn vị: Trung tâm Đức Trí – 0286 6540419

  Tác giả: Cao Hoàng Lộc

  Bài 5: Bánh chưng, bánh giầy (Truyện dân gian Việt Nam)
  Bài 7: Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất