Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 11»Sự Điện Li»Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

Lý thuyết Axit, Bazơ Và Muối hóa 11 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Axit là gì?

1.1 Định nghĩa

1.2 Axit nhiều nấc

2. Bazo là gì?

2.1 Định nghĩa

2.2 Bazơ nhiều nấc

3. Hiđroxit lưỡng tính

4. Muối

4.1 Định nghĩa muối là gì

4.2 Sự điện li của muối trong nước

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa