Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài 29: Bài Luyện Tập 5

Bài 29: Bài Luyện Tập 5

Lý thuyết bài Luyện Tập 5 môn Hoá học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Kiến thức cần nhớ về bài luyện tập 5

  1. Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.
  2. Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.
  3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
  4. Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.
  5. Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Oxit gồm 2 loại chính: oxit axit và oxit bazơ.
  6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm….).
  7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
  8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Giáo viên soạn: Trịnh Thị Ánh Hồng

Đơn vị: Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Bài 28: Không Khí - Sự Cháy