Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Các Loại Hợp Chất Vô Cơ»Bài 1: Tính Chất Hóa Học Của Oxit – Khái...

Bài 1: Tính Chất Hóa Học Của Oxit – Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit

Lý thuyết bài Tính Chất Hóa Học Của Oxit – Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit môn Hóa Học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập một cách đầy đủ, dễ hiểu và chính xác.

Xem thêm

1. Tính chất hóa học của oxit

1.1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những tính chất nào?

a) Tác dụng với nước:  

Oxit bazơ (tan) + NướcBazơ

Những Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm là: Li2O, Na2O, K2O, BaO, CaO, Rb2O, Cs2O, SrO.

Ví dụ:

 a1.2

b) Tác dụng với axit: 

Oxit bazơ + Axit → Muối + Nước

Ví dụ:

a1.4

c) Tác dụng với oxit axit:

Oxit bazơ(tan) + Oxit axit → Muối

Ví dụ:

 a1.6

1.2. Oxit axit: Oxit axit có tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước:

a1.7

Ví dụ:

2

a.1.1

b) Tác dụng với dung dịch bazơ:

a1.9

Ví dụ:

c) Tác dụng với oxit bazơ:

Oxit axit + Oxit bazơ(tan) Muối

Ví dụ: 

1

1.3. Oxit lưỡng tính

Một số oxit vừa tác dụng dung dịch axit, vừa tác dụng dung dịch bazơ, gọi là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO …

Ví dụ:

a1.11

1.4. Axit trung tính (oxit không tạo muối)

Một số oxit không tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, nước gọi là oxit trung tính như: NO, N2O, CO …

2. Khái quát về phân loại oxit

Căn cứ vào tính chất hóa học của oxit, người ta phân loại oxit thành 4 loại như sau:

1) Oxit bazơ ( Kim loại + O) là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

2) Oxit axit (Phi kim + O) là những oxit tác dụng với dung dịch Bazơ tạo thành muối và nước.

3) Oxit lưỡng tính là những oxit vừa tác dụng được với dung dịch Bazơ vừa tác dụng với dung dịch Axit để tạo thành muối và nước.

4) Oxit trung tính (oxit không tạo muối) là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối.


Biên soạn: Thầy LÊ HỮU LỘC

SĐT : 077 541 6376 (bạn đọc thắc mắc liên hệ)

Đơn vị: Trung Tâm Đức Trí - 0286 6540419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Lê Hữu Lộc

Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng