Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài 41: Nhiên Liệu

Bài 41: Nhiên Liệu

Lý thuyết bài nhiên liệu môn Hóa 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Nhiên liệu là gì?

Nhiên liệu (hay chất đốt) là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất.

 bai-41-nhien-lieu-1a

II. Nhiên liệu được phân loạI như thế nào?

Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại: rắn, lỏng, khí.

1. Nhiên liệu rắn

Than mỏ: Được tạo thành do thực vật vùi lấp dưới đất và phân hủy dần trong hàng triệu năm, gồm: than gầy, than mỡ, than non và than bùn.

bai-41-nhien-lieu-2

Gỗ: Loại nhiên liệu được sử dụng từ thời cổ xưa. Hiện nay, gỗ chủ yếu được sử dụng làm vật liệu trong xây dựng và nguyên liệu cho công nghiệp giấy.

2. Nhiên liệu lỏng

Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng, dầu hỏa…) và rượu.

Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, một phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng.

3. Nhiên liệu khí

Gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn, ít gây độc hại cho môi trường, được sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp.

bai-41-nhien-lieu-3

III. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?

Nhiên liệu cháy không hoàn toàn sẽ vừa gây lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường.

bai-41-nhien-lieu-4a
Hình 3. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí.

Sử dụng nhiên liệu hiệu quả là:

+ Làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn.

+ Tận dụng được nhiệt lượng do quá trình cháy gây ra.

Sử dụng nhiên liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy: thổi không khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió.

+ Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi bằng cách: trộn đều nhiên liệu khí, lỏng với không khí, chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than khi đốt cháy.

+ Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng nhằm tận dụng nhiệt lượng do sự cháy tạo ra.


IV. Bài tập luyện tập về nhiên liệu của trường Nguyễn Khuyến

1. Tự luận

Câu 1: Nhiên liệu là gì? Nêu 3 ví dụ.

ĐÁP ÁN

Lý thuyết mục I  

Câu 2: Nhiên liệu được phân loại như thế nào? Mỗi loại nêu 3 ví dụ.

ĐÁP ÁN

Lý thuyết mục II  

Câu 3: Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần đảm bảo các yêu cầu nào? Mỗi yêu cầu nêu 1 ví dụ.

ĐÁP ÁN

Lý thuyết mục III  

Câu 4: Tại sao ở các bếp gaz, đầu ra của khí gaz gồm có nhiều lỗ nhỏ?

ĐÁP ÁN

Để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí gaz với không khí khi cháy, để nhiên liệu cháy được hoàn toàn.  


2. Trắc nghiệm

Câu 1: Khi đốt cháy than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên ngoài sự tạo ra khí CO2 thường có lẫn

A.SO2.                      

B. NO2                  

C. CO.                   

D.A, B, C đều đúng.

Câu 2: Yêu cầu nào sau đây không đúng khi muốn sử dụng nhiên liệu có hiệu quả?

A.Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.

B.Cung cấp dư không khí hoặc oxi cho quá trình cháy.    

C.Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí hoặc oxi.

D.Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Câu 3: Dãy nhiên liệu nào sau đây đều là nhiên liệu rắn?

A.Than gầy, than mỡ, gỗ.

B. Xăng, dầu hỏa, rượu.

C. Xăng, gỗ, dầu hỏa.

D. Than gầy, xăng, gỗ.

Câu 4: Loại than già nhất chứa trên 90% cacbon là

A. than non.

B. than mỡ.

C. than bùn.           

D. than gầy.

Câu 5: Loại than trẻ nhất được tạo thành ở các đáy đầm lầy là

A. than non.

B. than mỡ.

C. than bùn.           

D. than gầy.

ĐÁP ÁN

1D

2B

3A

4D

5CGiáo viên biên soạn: Ông Thị Tuyết Thanh

Đơn vị : Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương).

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Bài 40: Dầu Mỏ Và Khí Thiên Nhiên
Bài 42: Luyện Tập Chương 4