Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 12»Ứng Dụng Di Truyền Học»Bài 18: Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng...

Bài 18: Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng Dựa Trên Nguồn Biến Dị Tổ Hợp

Lý thuyết bài Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp môn Sinh 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

II. TẠO GIỐNG LAI CÓ ƯU THẾ LAI CAO

1. Khái niệm về ưu thế lai

2. Cơ sở di truyền của ưu thế lai

3. Phương pháp tạo ưu thế lai

4. Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 19: Tạo Giống Bằng Phương Pháp Gây Đột Biến Và Công Nghệ Tế Bào