Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Ngành Động Vật Có Xương Sống»Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớ...

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lý thuyết đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư Sinh 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Lớp lưỡng cư có sự đa dạng về thành phần loài với khoảng 4000 loài trên thế giới. Ở Việt  Nam có nhiều đại diện như ếch đồng, cóc, ngóe, nhái bầu…  

I. Nội dung 1: đa dạng về thành phần loài

Tên bộ Lưỡng cư

Đặc điểm phân biệt

Hình dạng 

Đuôi 

Kích thước chi sau

Có đuôi 

Thân dài 

Đuôi dẹp bên 

4 chi tương đương nhau

Không đuôi 

Thân ngắn 

Không đuôi 

2 chi sau dài hơn 2 chi trước

Không chân 

Thân dài giống giun 

Thiếu chi

II. Nội dung 2: đa dạng về môi trường sống và tập tính

Tên đại diện 

Đặc điểm nơi sống 

Hoạt động 

Tập tính tự vệ

Cá cóc Tam Đảo 

Chủ yếu sống trong nước 

Chủ yếu ban ngày 

Trốn chạy, ẩn nấp

Ễnh ương lớn 

Ưa sống ở nước hơn 

Ban đêm 

Dọa nạt

Cóc nhà 

Chủ yếu sống trên cạn 

Chiều và đêm 

Tiết nhựa độc

Ếch cây 

Chủ yếu sống trên cây, bụi  cây

Ban đêm 

Trốn chạy, ẩn nấp

Ếch giun 

Sống chui luồn trong hang  đất

Cả ngày và đêm 

Trốn chạy, ẩn nấp

bai-37-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-luong-cu-1

III. Nội dung 3: đặc điểm chung của lưỡng cư 

Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:

 • Da trần và ẩm. 
 • Di chuyển bằng 4 chi. 
 • Hô hấp bằng da và phổi.
 • Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái. 
 • Là động vật biến nhiệt.

IV. Nội dung 4: vai trò của lưỡng cư 

LỢI ÍCH 

TÁC HẠI

 • Làm thức ăn cho người: ếch đồng, ngóe…
 • Một số lưỡng cư làm thuốc: bột cóc…
 • Là vật thí nghiệm trong nghiêm cứu và học tập:  ếch đồng… 
 • Diệt sâu bọ có hại: cóc, ếch…

Một số loài lưỡng cư là vật chủ trung gian  truyền bệnh giun sán: ếch...

V. Bài tập và hướng dẫn giải của hệ thống Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông 

1. Câu hỏi tự luận 

Câu 1: Kể tên, nêu đặc điểm phân biệt các bộ Lưỡng cư? 

Hướng dẫn trả lời: 

Tên bộ Lưỡng cư

Đặc điểm phân biệt

Hình dạng 

Đuôi 

Kích thước chi sau

Có đuôi 

Thân dài 

Đuôi dẹp bên 

4 chi tương đương nhau

Không đuôi 

Thân ngắn 

Không đuôi 

2 chi sau dài hơn 2 chi trước

Không chân 

Thân dài giống giun 

Thiếu chi

Câu 2: Trình bày các tự vệ của các loài lưỡng cư sau: cóc nhà, ễnh ương lớn, ếch cây.

Hướng dẫn trả lời: 

 • Ếch cây: trốn chạy, ẩn nấp. 
 • Cóc nhà: tiết nhựa độc.
 • Ễnh ương: dọa nạt. 

Câu 3: Nêu nguyên nhân suy giảm các loài lưỡng cư và đề xuất biện pháp bảo tồn các loài  lưỡng cư trong tự nhiên. 

Hướng dẫn trả lời: 

 • Nguyên nhân suy giảm: do săn bắt quá mức, sử dụng thuốc trừ sâu rộng rãi và ô nhiễm môi trường. 
 • Biện pháp bảo tồn: hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng, gây nuôi những loài có giá trị kinh tế… 

2. Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1. Đặc điểm của bộ Lưỡng cư có đuôi là

 1. thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 2. thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau dài hơn hai chi trước. 
 3. thân dài, không đuôi, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 4. thân ngắn, đuôi tròn, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.

Câu 2. Đặc điểm của bộ Lưỡng cư không đuôi là 

 1. thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 2. thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước. 
 3. thân ngắn, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 4. thân dài, đuôi dài, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau. 

Câu 3. Đặc điểm của bộ Lưỡng cư không chân là  

 1. thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 2. thiếu chi, thân dài giống giun, có mắt, miệng, răng và kích thước lớn hơn giun.
 3. thân dài, kích thước giống giun, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.
 4. thân ngắn, không có răng, mắt, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau.

Câu 4. Nhóm gồm các loài động vật thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi là

 1. ếch đồng, ếch giun.
 2. ếch đồng, ếch cây. 
 3. cá cóc, rắn giun.
 4. giun, cóc nhà. 

Câu 5. Hình thức tự vệ của cóc nhà là 

 1. trốn chạy.
 2. dọa nạt.
 3. tiết nhựa độc.
 4. tiết nọc độc.
Đáp án bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hướng dẫn trả lời:

Đáp án A: bộ Lưỡng cư có đuôi có thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài  tương đương nhau.

Đáp án B sai do hai chi sau và hai chi trước của bộ này là phải tương đương nhau, không phải  là hai chi sau dài hơn hai chi trước.

Đáp án C sai vì bộ Lưỡng cư này phài có đuôi, không phải là không đuôi.

Đáp án D sai vì bộ Lưỡng cư này có đuôi dẹp bên, không phải là đuôi tròn.

Câu 2: Hướng dẫn trả lời: 

Đáp án B: bộ Lưỡng cư không đuôi có thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước.

Đáp án A, C, D sai vì bộ Lưỡng cư này không có đuôi. 

Câu 3: Hướng dẫn trả lời:

Đáp án B: bộ Lưỡng cư không chân thiếu chi, thân dài giống giun, có mắt, miệng, răng và  kích thước lớn hơn giun.

Đáp án A, C, D sai vì bộ Lưỡng cư này thiếu chi.

Câu 4: Hướng dẫn trả lời: 

Đáp án B: ếch đồng và ếch cây là những loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi.

Đáp án A sai vì có ếch giun thuộc bộ Lưỡng cư không chân.

Đáp án C sai vì có cá cóc thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi. Rắn giun thuộc lớp Bò sát.

Đáp án D sai vì có giun thuộc các ngành Giun.

Câu 5: Hướng dẫn trả lời:

Đáp án C: hình thức tự vệ của cóc nhà là tiết nhựa độc.

Đáp án A, B, D sai (học sinh xem lại phần lí thuyết nội dung 2 của bài).


Giáo viên biên soạn: Đỗ Thu Hiền

Đơn vị: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 35: Ếch đồng
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài