Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Ngành Động Vật Có Xương Sống»Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Lý thuyết Thằn lằn bóng đuôi dài Sinh học 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Lớp Bò sát có thằn lằn bóng đuôi dài có nhiều đặc điểm cấu tạo thích nghi với môi trường sống trên cạn.

A. Lý thuyết

Nội dung 1. Đời sống

Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài

Nơi sống

Sống nơi khô ráo.

Thời gian kiếm mồi

Bắt sâu bọ vào ban ngày.

Tập tính

Thích phơi nắng.

Trú đông trong các hốc đất khô ráo.

Nhiệt độ cơ thể

Động vật biến nhiệt.

Sinh sản

Thụ tinh trong.

Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp.

Nội dung 2. Cấu tạo ngoài và di chuyển

Thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn.      

than-lan-bong-duoi-dai-sinh7
Ảnh: Thằn lằn bóng đuôi dài

bai-38-than-lan-bong-duoi-dai-2

Kiểu di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài

Kiểu di chuyển

Phương thức

Thân và đuôi tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp với các chi ® giúp con vật tiến về phía trước.

B. Bài tập luyện tập thằn lằn bóng đuôi dài của trường NK - LTT

Phần I: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài thích phơi nắng?

Hướng dẫn trả lời:

Thằn lằn bóng đuôi dài thuộc nhóm động vật biến nhiệt. Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, nhiệt độ cơ thể của chúng cũng bị giảm khiến hoạt động trao đổi chất gặp khó khăn. Chúng phơi nắng để tăng nhiệt độ cơ thể, giúp duy trì thân nhiệt ổn định.

Câu 2: Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài chỉ đẻ khoảng 5 – 10 trứng, ít hơn rất nhiều so với cá chép hay ếch đồng?

Hướng dẫn trả lời:

Ở thằn lằn có hiện tượng thụ tinh trong, hiệu suất trứng được thụ tinh cao nên không cần đẻ nhiều trứng vẫn đảm bảo duy trì được nòi giống.

Câu 3: Nêu đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài.

Hướng dẫn trả lời:

 • Thụ tinh trong.
 • Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp.

Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Đặc điểm của thằn lằn bóng đuôi dài giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể là

 1. có cổ dài.
 2. da khô, có vảy sừng bao bọc.
 3. mắt có mi cử động, có nước mắt.
 4. thân dài, đuôi rất dài.

Câu 2. Đặc điểm nào của thằn lằn bóng đuôi dài là động lực chính của sự di chuyển?

 1. Có cổ dài.
 2. Da khô, có vảy sừng bao bọc.
 3. Mắt có mi cử động, có nước mắt.
 4. Thân dài, đuôi rất dài.

Câu 3. Số lượng trứng đẻ của thằn lằn bóng đuôi dài cái là

 1. 1- 3 trứng.
 2.  3 - 5 trứng.
 3. 5 - 10 trứng.
 4. 10 - 15 trứng.

Câu 4. Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài là

 1. thích phơi nắng.
 2. sống hoàn toàn ở nước.
 3. thức ăn là cua, tôm ở dưới nước.
 4. động vật hằng nhiệt.

Câu 5. Thằn lằn bóng đuôi dài thuộc lớp động vật nào?           

 1. lớp Cá.
 2. Lớp Bò sát.
 3. lớp Lưỡng cư.
 4. lớp Thú.
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:

Đáp án - B

Hướng dẫn trả lời:

Thằn lằn bóng đuôi dài có da khô, có vảy sừng bao bọc giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

 • Đáp án A sai do có cổ dài giúp phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
 • Đáp án C sai do mắt có mi cử động, có nước mắt giúp bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.
 • Đáp án D sai do thân dài, đuôi rất dài là động lực chính của sự di chuyển.

Câu 2:

Đáp án - D                       

Hướng dẫn trả lời:

Do thân dài, đuôi rất dài là động lực chính của sự di chuyển.

 • Đáp án A sai do có cổ dài giúp phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
 • Đáp án B sai do thằn lằn bóng đuôi dài có da khô, có vảy sừng bao bọc giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.
 • Đáp án C sai do mắt có mi cử động, có nước mắt giúp bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.

Câu 3:

Đáp án - C                       

Hướng dẫn trả lời:

Thằn lằn bóng đuôi dài cái đẻ 5 - 10 trứng vào các hốc đất khô ráo.

Câu 4:

Đáp án - A  

Hướng dẫn trả lời:

Thằn lằn bóng đuôi dài có tập tính thích phơi nắng.

 •    Đáp án B sai vì thằn lằn bóng đuôi dài sống trên cạn.
 •    Đáp án C sai vì thức ăn của thằn lằn bóng đuôi dài là sâu bọ.
 •    Đáp án D sai vì thằn lằn bóng đuôi dài là động vật biến nhiệt.

Câu 5:

Đáp án - B


Giáo viên biên soạn: Đỗ Thu Hiền

Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát