Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Ngành Động Vật Có Xương Sống»Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớ...

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Lý thuyết Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim Sinh học 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Lớp Chim có khoảng 9600 loài, xếp thành 27 bộ. Trong số đó, có nhiều loài quý hiếm, cần được bảo tồn.

I. Lý thuyết

1. Nội dung 1: Các nhóm chim

Các nhóm chim

Các nhóm chim

Đại diện

Môi trường

sống

Đặc điểm cấu tạo

Cánh

Chân

Ngón

Nhóm chim chạy

Đà điểu

Thảo nguyên, sa mạc

Ngắn, yếu

Cao, to, khỏe

2 - 3 ngón

Nhóm chim bơi

Chim cánh cụt

Biển

Dài, khỏe

Ngắn

4 ngón có màng bơi

Nhóm chim bay

Chim ưng

Núi đá

Dài, khỏe

To, có vuốt cong

4 ngón

 Một số bộ chim thuộc nhóm chim bay

da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-chim
Nguồn ảnh: Tác giả tự chụp.

2. Nội dung 2: Đặc điểm chung của chim

bai-44-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-chim-2

3. Nội dung 3: Vai trò của chim

LỢI ÍCH

TÁC HẠI

Chim ăn sâu bọ và các loài động vật gặm nhấm phá hoại mùa màng.

Cung cấp thực phẩm.

Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh.

Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch.

Giúp phát tán cây rừng.

Chim ăn hạt, quả, cá… gây ảnh hưởng kinh tế nông nghiệp.

Là động vật trung gian truyền bệnh.

II. Bài tập luyện tập đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim của hệ thống trường NK - LTT

Phần 1: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Nêu đặc điểm cơ bản để phân biệt 3 nhóm chim.

Hướng dẫn trả lời:

Các nhóm chim

Đại diện

Môi trường

sống

Đặc điểm cấu tạo

Cánh

Chân

Ngón

Nhóm chim chạy

Đà điểu

Thảo nguyên, sa mạc

Ngắn, yếu

Cao, to, khỏe

2 - 3 ngón

Nhóm chim bơi

Chim cánh cụt

Biển

Dài, khỏe

Ngắn

4 ngón có màng bơi

Nhóm chim bay

Chim ưng

Núi đá

Dài, khỏe

To, có vuốt cong

4 ngón

Câu 2: Hãy giải thích cơ sở sinh học của thành ngữ sau: “nước đổ đầu vịt”?

Hướng dẫn trả lời:

Vịt có tuyến phao câu tiết chất nhờn làm bộ lông mềm, mịn và không thấm nước. Nước có đổ vào đầu vịt cũng sẽ bị trôi đi, không thấm được. Thành ngữ trên còn giúp ta liên tưởng đến việc không tiếp thu lời khuyên bảo của 1 số người.

Câu 3: Hãy kể tên 1 số loài chim quý hiếm ở Việt Nam và đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài chim hoang dã.

Hướng dẫn trả lời:

Một số loài chim quý hiếm ở Việt Nam: Cò mỏ thìa, sếu đầu đỏ, chim công…

Biện pháp bảo tồn: Không săn bắt các loài chim hoang dã, quý hiếm. Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ động vật hoang dã nói chung và các loài chim nói riêng. Gọi điện đến các đơn vị chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán trái phép các loài chim quý hiếm, nguy cấp.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nhóm gồm toàn các loài chim chạy là

 1. đà điểu Phi, đà điểu Úc.
 2. gà, vịt.             
 3. ngan, ngỗng. 
 4. chim bồ câu, chim sẻ.

Câu 2. Nhóm chim bay gồm các đại diện là

 1. đà điểu, cú mèo.
 2. chích chòe, chào mào.
 3. gà, chim cánh cụt.
 4. đà điểu, chim công.

Câu 3. Đặc điểm của bộ Ngỗng là            

 1. mỏ ngắn, khỏe.   
 2. mỏ khỏe, quặp, sắc, nhọn.
 3. mỏ quặp nhưng nhỏ hơn.
 4. mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang.

Câu 4. Vịt trời, thiên nga là các đại diện của

 1. bộ Ngỗng.
 2. bộ Cú.
 3. bộ Gà.
 4. bộ Chim ưng.

Câu 5. Cú mèo, cú lợn là các đại diện của              

 1. bộ Ngỗng.
 2. bộ Cú.
 3. bộ Cắt.
 4. bộ Cò.
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:

Đáp án - A            

Hướng dẫn trả lời:

Đà điểu Phi và đà điểu Úc là các đại diện thuộc nhóm chim chạy, hoàn toàn không biết bay, có tập tính chạy nhảy trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng.

 • Đáp án B sai vì gà, vịt là đại diện của nhóm chim bay.
 • Đáp án C sai vì ngan, ngỗng là các đại diện của nhóm chim bay.
 • Đáp án D sai vì chim bồ câu và chim sẻ là các đại diện của nhóm chim bay.

Câu 2:

Đáp án - B            

Hướng dẫn trả lời:

Chích chòe và chào mào là 2 đại diện của nhóm chim bay.

 • Đáp án A sai vì có đà điểu là đại diện của nhóm chim chạy.
 • Đáp án C sai vì có chim cánh cụt là đại diện của nhóm chim bơi.
 • Đáp án D sai vì có đà điểu là đại diện của nhóm chim chạy.

Câu 3:

Đáp án - D            

Hướng dẫn trả lời:

Đặc điểm mỏ, dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang là đặc điểm của bộ Ngỗng.

 • Đáp án A sai vì đây là đặc điểm của bộ Gà.
 • Đáp án B sai vì đây là đặc điểm của bộ Chim ưng.
 • Đáp án C sai vì đây là đặc điểm của bộ Cú.

Câu 4:

Đáp án: A            

Hướng dẫn trả lời:

Vịt trời, thiên nga là các đại diện của bộ Ngỗng.

Đáp án B, C, D sai.

Câu 5:

Đáp án - B            

Hướng dẫn trả lời:

Cú mèo, cú lợn là các đại diện của bộ Cú.

Đáp án A, C, D sai.


Giáo viên biên soạn: Đỗ Thu Hiền

Đơn vị: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 41: Chim bồ câu
Bài 46: Thỏ