Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Ngành Động Vật Có Xương Sống»Bài 48: Đa dạng của lớp thú và bộ thú hu...

Bài 48: Đa dạng của lớp thú và bộ thú huyệt, bộ thú túi

Lý thuyết bài Đa dạng của lớp Thú và Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi môn Sinh học 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Đặc điểm cấu tạo ngoài, đời sống và tập tính của các loài thuộc bộ Thú huyệt và bộ Thú túi thích nghi với đời sống của chúng.

I. Lý thuyết

Nội dung 1. Giới thiệu một số bộ thú

 

bai-48-da-dang-cua-lop-thu-va-bo-thu-huyet-bo-thu-tui-1
Ảnh: sơ đồ giới thiệu một số bộ thú


Nội dung 2. Bộ thú huyệt, bộ thú túi

Bộ Thú huyệt

Bộ Thú túi

Vừa ở cạn, vừa ở nước.

Có mỏ dẹp, lông mao dày, chân có màng bơi.

Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con bằng sữa.

Sống trên đồng cỏ.

Chi sau dài khỏe, đuôi dài.

Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú. Con sinh ra sống trong túi da ở bụng thú mẹ.

 

da-dang-cua-op-thu-bo-thu-huyet-bo-thu-tui-sinh-7-1.jpg
Ảnh: thú mỏ vịt ở australia 

 

bai-48-da-dang-cua-lop-thu-va-bo-thu-huyet-bo-thu-tui-3
Ảnh thú túi

II. Bài tập và hướng dẫn giải của hệ thống trường Nguyễn Khuyến

Phần 1: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Vì sao thú mỏ vịt đẻ trứng mà lại xếp vào lớp Thú?

ĐÁP ÁN

Vì thú mỏ vịt mang đặc điểm quan trọng của động vật thuộc lớp Thú là có lông mao, tuyến sữa. 

Câu 2: Phân biệt sự khác nhau về cách cho con bú của thú mỏ vịt và thú túi.

ĐÁP ÁN

Thú mỏ vịt con hấp thụ sữa trên lông thú mẹ, uống nước hòa tan sữa mẹ.

Thú túi con ngoặm chặt lấy vú thú mẹ, bú thụ động.

Câu 3: Giải thích hiện tượng con non bú sữa thụ động ở thú.

ĐÁP ÁN

Bú sữa thụ động là con non không bú sữa mà sữa tự động chảy vào miệng con non.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Kanguru có thể nhảy với vận tốc là  

 1. 40 - 50 km/h.
 2. B. 50 - 60 km/h.
 3. 60 - 70 km/h.
 4. D. 70 - 80 km/h.

Câu 2. Đặc điểm con sơ sinh rất nhỏ, được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ là của

 1. bộ Thú huyệt.
 2. B. bộ Thú túi.    
 3. bộ Thú ăn thịt.
 4. D. bộ Gặm nhấm.

Câu 3. Đặc điểm thú có mỏ dẹp, bộ lông rậm, mịn, không thấm nước, chân có màng bơi là của            

 1. thú có túi.
 2. B. gấu túi.
 3. chuột túi.
 4. D. thú mỏ vịt.

Câu 4. Lớp Thú hiện nay có khoảng

 1. 4600 loài.
 2. B. 4700 loài.
 3. C. 4800 loài.
 4. D. 4900 loài.

Câu 5. Ở Việt Nam đã phát hiện được khoảng              

 1. 275 loài.
 2. B. 276 loài.
 3. C. 277 loài.
 4. D. 278 loài.
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:

Đáp án - A            

Hướng dẫn trả lời:

Kanguru có thể nhảy với vận tốc 40 - 50 km/h.

Đáp án B, C, D sai.

Câu 2: 

Đáp án - B            

Hướng dẫn trả lời:

Bộ Thú túi có đặc điểm: con sơ sinh rất nhỏ, được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 3: 

Đáp án - D            

Hướng dẫn trả lời:

Thú mỏ vịt có mỏ dẹp, bộ lông rậm, mịn, không thấm nước, chân có màng bơi.

Đáp án A, B, C sai.

Câu 4: 

Đáp án - A            

Hướng dẫn trả lời:

Lớp Thú hiện nay có khoảng 4600 loài.

Đáp án B, C, D sai.

Câu 5: 

Đáp án - A            

Hướng dẫn trả lời:

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 275 loài thú.

Đáp án B, C, D sai.


Giáo viên biên soạn: Đỗ Thu Hiền

Đơn vị: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 46: Thỏ
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi