Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Ngành Động Vật Có Xương Sống»Bài 51: Đa Dạng Của Lớp Thú Và Các Bộ Mó...

Bài 51: Đa Dạng Của Lớp Thú Và Các Bộ Móng Guốc Và Bộ Linh Trưởng

Lý thuyết bài Đa Dạng Của Lớp Thú Và Các Bộ Móng Guốc Và Bộ Linh Trưởng môn Sinh học 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Bộ Móng guốc gồm những loài thích nghi với việc di chuyển nhanh còn bộ Linh trưởng là những loài thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.

I. Lý thuyết về đa dạng của lớp thú và các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

NộI dung 1. Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 

Các Bộ Móng guốc

Bộ Linh trưởng

- Bộ Guốc chẵn: có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại. Đại diện: Lợn, bò, hươu.

- Bộ Guốc lẻ: có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật không nhai lại, không có sừng, sống đàn (ngựa), có sừng, sống đơn độc (tê giác). Đại diện: Tê giác, ngựa.

- Bộ Voi: có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại. Đại diện: Voi.

- Bộ Linh trưởng: gồm những thú đi bằng bàn chân, thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo: bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện những ngón còn lại. Ăn tạp nhưng ăn thực vật là chính. Đại diện: Khỉ, vượn, khỉ hình người.

bai-51-da-dang-cua-lop-thu-va-cac-bo-mong-guoc-va-bo-linh-truong-hinh-1

bai-51-da-dang-cua-lop-thu-va-cac-bo-mong-guoc-va-bo-linh-truong-hinh-2

NộI dung 2. Vai trò của thú

Lợi ích

Tác hại

- Cung cấp nguồn dược liệu quý: sừng, nhung của hươu nai…

- Nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ: sừng trâu, bò…

- Xạ hương: tuyến xạ của hươu xạ…

- Vật liệu thí nghiệm: chuột, thỏ…

- Nhiều loài thú ăn thịt như chồn, cầy… tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp.

- Một số loài gây hại cho nông nghiệp: chuột đồng phá hoại mùa màng…

- Là động vật trung gian truyền bệnh: chuột…

NộI dung 3. Đặc đIểm chung của thú

Đặc điểm chung

Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể.

- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.

- Là động vật hằng nhiệt.

II. Bài tập luyện tập về đa dạng của lớp thú và các bộ móng guốc và bộ linh trưởng của trường Nguyễn Khuyến

Phần 1: câu hỏi tự luận

Câu 1: Em hãy giải thích các khái niệm: chai mông, túi má.

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Câu 3: Vì sao thú móng guốc có khả năng di chuyển nhanh?

ĐÁP ÁN

Câu 1: Hướng dẫn trả lời:

Chai mông là phần da dày lên ở mông khỉ.

Túi má là da ở cổ làm thành túi thông với xoang miệng để trữ thức ăn, khi đi kiếm ăn.

Câu 2: Hướng dẫn trả lời:

Đặc điểm chung

Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể.

- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.

- Là động vật hằng nhiệt.

Câu 3: Hướng dẫn trả lời:

Thú móng guốc di chuyển nhanh vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nhóm gồm toàn các đại diện thuộc bộ Guốc chẵn là   

 1. voi, ngựa.
 2. lợn, tê giác.            
 3. lợn, bò.
 4. tê giác, ngựa.

Câu 2. Nhóm gồm toàn các đại diện thuộc bộ Guốc lẻ là

 1. tê giác, ngựa.
 2. hươu, nai.              
 3. dê, voi.
 4. ngựa, voi.

Câu 3. Đặc điểm của voi là            

 1. có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau.                               
 2. có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả.
 3. sống đơn độc.                                
 4. có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, sống đàn.

Câu 4. Nhóm gồm toàn các đại diện thuộc bộ Linh trưởng là

 1. khỉ, tê giác.
 2. vượn, tinh tinh.     
 3. đười ươi, voi.
 4. hươu sao, hoẵng.

Câu 5. Ngà voi là do bộ phận nào biến đổi thành?              

 1. Miệng.
 2. Mũi.           
 3. Răng.
 4. Tai.
ĐÁP ÁN

Câu 1. Đáp án: C

Hướng dẫn trả lời:

Lợn, bò là các đại diện thuộc bộ Guốc chẵn.

Đáp án A, B, D sai.

Câu 2. Đáp án: A

Hướng dẫn trả lời:

Tê giác và ngựa là các đại diện thuộc bộ Guốc lẻ.

Đáp án B, C, D sai.

Câu 3. Đáp án: D

Hướng dẫn trả lời:

Voi là thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, sống đàn.

Đáp án A, B, C sai.

Câu 4. Đáp án: B

Hướng dẫn trả lời:

Vượn, tinh tinh là các đại diện thuộc bộ Linh trưởng.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 5. Đáp án: C

Hướng dẫn trả lời:

Ngà voi là do răng cửa biến đổi thành.

Đáp án A, B, D sai.


GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: ĐỖ THU HIỀN

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN BÌNH DƯƠNG - HỆ THỐNG TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 50: Đa Dạng Của Lớp Thú Và Bộ Ăn Sâu Bọ, Bộ Gặm Nhấm, Bộ Ăn Thịt