Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài 56: Tuyến Yên Tuyến Giáp

Bài 56: Tuyến Yên Tuyến Giáp

Lý thuyết bài Tuyến Yên Tuyến Giáp môn Sinh học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất. Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất.

I. Lý thuyết về tuyến yên tuyến giáp

Nội dung 1. Tuyến yên

Vị trí

Cấu tạo

Vai trò

Nằm ở nền sọ có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).

- Bằng hạt đậu, gồm 3 thùy:

- Thùy trước.

- Thùy giữa (chỉ có ở trẻ nhỏ).

- Thùy sau.

- Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.

- Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới trao đổi chất, tăng trưởng và sinh dục.

 

bai-56-tuyen-yen-tuyen-giap-hinh-1.0
Vị trí của tuyến yên
bai-56-tuyen-yen-tuyen-giap-hinh-1.1
Vai trò của tuyến yên

Nội dung 2. Tuyến giáp

Vị trí

Cấu tạo

Vai trò

Nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặng 20 - 25g.

- Nang tuyến.

- Tế bào tiết.

Tiết các hoocmôn:

- Tiroxin (TH) cần cho quá trình trao đổi chất và chuyển hóa vật chất trong tế bào.

- Canxitônin (cùng hoocmôn của tuyến cận giáp) điều hòa trao đổi Ca và P trong máu.

bai-56-tuyen-yen-tuyen-giap-hinh-2
Hình minh họa: Tuyến giáp và tuyến cận giáp

II. Bài tập luyện tập về tuyến yên tuyến giáp của trường Nguyễn Khuyến

Phần 1: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Tại sao có người khổng lồ cao hơn 2m?

Câu 2: Vì sao nói tuyến yên là tuyến quan trọng nhất?

Câu 3: Kể tên 1 số thực phẩm có chứa nhiều iốt.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Hướng dẫn trả lời:

- Người khổng lồ do kích tố tăng trưởng GH tiết nhiều hơn bình thường. Kích tố tăng trưởng GH do tuyến yên tiết ra.

Câu 2: Hướng dẫn trả lời:

- Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.

- Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới trao đổi chất, tăng trưởng và sinh dục.

Câu 3: Hướng dẫn trả lời:

Các thực phẩm chứa nhiều iốt là rong biển, hải sản, gà, trứng luộc, quả việt quất…

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nằm ở nền sọ có liên quan với vùng dưới đồi là vị trí của

 1. tuyến tụy.
 2. tuyến cận giáp.
 3. tuyến yên.
 4. tuyến lệ.

Câu 2. Tuyến nội tiết lớn nhất là

 1. tuyến sinh dục.
 2. tuyến giáp.
 3. tuyến thượng thận.
 4. tuyến yên.

Câu 3. GH là hoocmôn thuộc           

 1. tuyến giáp.
 2. tuyến yên.
 3. tuyến sinh dục.
 4. tuyến sữa.

Câu 4. Hoocmôn của tuyến giáp có kí hiệu là

 1. PRL.
 2. OT.
 3. FSH.
 4. TH.

 Câu 5. Nhận định nào dưới đây là sai?        

 1. Tuyến giáp nặng chừng 20 - 25g.
 2. Hoocmôn tirôxin có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa các chất.
 3. Hoocmôn tirôxin trong thành phần có iốt.
 4. Tuyến giáp tiết LH cùng với hoocmôn tuyến cận giáp điều hòa canxi trong máu.
ĐÁP ÁN

Câu 1. Đáp án: C

Hướng dẫn trả lời:

Tuyến yên nằm ở nền sọ có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).

Đáp án A, B, D sai.

Câu 2. Đáp án: B

Hướng dẫn trả lời:

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 3. Đáp án: B

Hướng dẫn trả lời:

GH là hoocmôn tăng trưởng thuộc tuyến yên.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 4. Đáp án: D

Hướng dẫn trả lời:

Hoocmôn tirôxin (TH) của tuyến giáp có vai trò quan trọng trong trao đổi chất.

Đáp án A, B, C sai vì đều là các hoocmôn của tuyến yên.

Câu 5. Đáp án: D

Hướng dẫn trả lời:

Tuyến giáp tiết hoocmôn canxitônin cùng với hoocmôn tuyến cận giáp điều hòa canxi và phôtpho trong máu.

Đáp án A, B, C sai vì đều là các nhận định đúng.


GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: ĐỖ THU HIỀN

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN BÌNH DƯƠNG

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 55: Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết
Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận