Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 8»Nội Tiết»Bài 58: Tuyến Sinh Dục

Bài 58: Tuyến Sinh Dục

Lý thuyết bài Tuyến Sinh Dục môn Sinh học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Tuyến sinh dục gồm tinh hoàn và buồng trứng có chức năng sản sinh tinh trùng và trứng. Ngoài ra, các tuyến sinh dục này còn thực hiện chức năng nội tiết.

I. Lý thuyết về tuyến sinh dục

Nội dung 1. Tinh hoàn và buồng trứng

Tinh hoàn

Buồng trứng

- Sản sinh tinh trùng.

- Tiết hoocmôn sinh dục nam testôstêron gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

- Dấu hiệu quan trọng chứng tỏ đã có khả năng sinh sản là xuất tinh lần đầu.

- Sản sinh trứng.

- Tiết hoocmôn sinh dục nữ ơstrôgen gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ.

- Dấu hiệu quan trọng chứng tỏ đã có khả năng sinh sản là hành kinh lần đầu.

bai-58-tuyen-sinh-duc-hinh-1
Hình minh họa: Tế bào leydic, sản xuất testosterone, nằm ở khoảng kẽ giữa các ống sinh tinh
bai-58-tuyen-sinh-duc-hinh-2
Hình minh họa: Buồng trứng

II. Bài tập luyện tập về tuyến sinh dục của Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông

Phần 1: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Yếu tố nào quyết định đặc điểm giới tính?

Câu 2: Nêu tên tế bào tiết hoocmôn sinh dục testôstêron ở nam và ơstrôgen ở nữ.

Câu 3: Vì sao nói tuyến sinh dục là tuyến pha?

ĐÁP ÁN

Câu 1: Hướng dẫn trả lời:

Đặc điểm giới tính là do cặp nhiễm sắc thể giới tính quyết định: XY (đối với bé trai) và XX (đối với bé gái).

Câu 2: Hướng dẫn trả lời:

- Các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam (testôstêron) và tế bào nang trứng tiết hoocmôn sinh dục nữ (ơstrôgen).

Câu 3: Hướng dẫn trả lời:

Các tuyến sinh dục vừa thực hiện chức năng sản sinh các tế bào sinh dục vừa tiết hoocmôn có tác dụng đối với sự xuất hiện những đặc điểm giới tính nam và nữ, cũng như thúc đẩy quá trình sinh sản.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của loại hoocmôn nào?

 1. FSH.
 2. LH.
 3. FSH và LH.
 4. Ơstrôgen.

Câu 2. Tinh hoàn tiết ra hoocmôn sinh dục nam nào?

 1. Ơstrôgen.
 2. Testôstêron.
 3. FSH.
 4. Tirôxin.

Câu 3. Tế bào nào trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam?           

 1. Đảo tụy.
 2. Tế bào kẽ.
 3. Ống sinh tinh.
 4. Tế bào sinh tinh.

Câu 4. Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong bộ phận nào?

 1. Tinh hoàn.
 2. Tuyến tụy.             
 3. Nang trứng.
 4. Thể vàng.

 Câu 5. Nhận định nào dưới đây là sai?        

 1. Tuyến sinh dục gồm tinh hoàn và buồng trứng.
 2. Tuyến sinh dục là tuyến pha.
 3. Hoocmôn FSH do tuyến sinh dục nam tiết ra.
 4. Buồng trứng tiết hoocmôn ơstrôgen.
ĐÁP ÁN

Câu 1. Đáp án: C

Hướng dẫn trả lời:

Hoạt động của tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng của hoocmôn FSH và LH do tuyến yên tiết ra.

Đáp án A, B, D sai.

Câu 2. Đáp án: B

Hướng dẫn trả lời:

Tinh hoàn tiết hoocmôn Testôstêron.

Đáp án A, C, D sai.

Câu 3. Đáp án: B

Hướng dẫn trả lời:

Tế bào kẽ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam.   

Đáp án A, C, D sai.

Câu 4. Đáp án: C                  

Hướng dẫn trả lời:

Các tế bào trứng bắt đầu phát triển trong nang trứng.                 

Đáp án A, B, D sai.

Câu 5. Đáp án: C                  

Hướng dẫn trả lời:

Hoocmôn FSH do tuyến yên tiết ra.

Đáp án A, B, D sai vì đều là các nhận định đúng.


GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: ĐỖ THU HIỀN

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN BÌNH DƯƠNG

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận
Bài 59: Sự Điều Hoà Và Phối Hợp Hoạt Động Của Các Tuyến Nội Tiết