Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặ...»Bài 1: Phép Biến Hình

Bài 1: Phép Biến Hình

Lý thuyết bài Phép biến hình môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 2: Phép Tịnh Tiến