Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặ...»Bài 7: Phép Vị Tự

Bài 7: Phép Vị Tự

Lý thuyết bài Phép vị tự môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa phép vị tự

2. Tính chất của phép vị tự

Đang cập nhật


Tác giả: VOH

Bài 6: Khái Niệm Về Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau
Bài 8: Phép Đồng Dạng