Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 7»Quang Học»Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

Lý thuyết bài Định luật phản xạ ánh sáng môn Vật lý 7 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Gương phẳng

2. Phản xạ ánh sáng

2.1 Hiện tượng phản xạ ánh sáng

2.2 Định luật phản xạ ánh sáng

3. Phương pháp giải toán phản xạ ánh sáng

Dạng 1: Cách vẽ tia tới, phản xạ và cách tính góc phản xạ, góc tới

Cách vẽ tia phản xạ khi biết tia tới

Cách tính góc phản xạ, góc tới

Dạng 2: Cách xác định vị trí đặt gương khi đã biết cả tia tới và tia phản xạ

Dạng 3: Cách xác định góc quay của tia tới, tia phản xạ hoặc của gương

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý