Picture of the author
Picture of the author

Cao Hoàng Lộc

Giới Thiệu
Năm sinh:
12/8/1996
Giới tính:
Nam
Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Chia Sẻ Cảm Nghĩ Về Môi Trường Trung Học Cơ Sở

Lý thuyết bài Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung Học Cơ Sở môn Văn 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 2: Khám Phá Một Chặng Hành Trình

Lý thuyết bài Khám Phá Một Chặng Hành Trình môn Văn 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 3: Lập Kế Hoạch Câu Lạc Bộ Đọc Sách

Lý thuyết bài Lập Kế Hoạch Câu Lạc Bộ Đọc Sách môn Văn 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 1: Thánh Gióng (Truyện Dân Gian Việt Nam)

Nội dung bài Thánh Gióng (Truyện Dân Gian Việt Nam) Văn 6 bộ SGK CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 2: Sự Tích Hồ Gươm ( Truyện Dân Gian Việt Nam )

Nội dung bài Sự Tích Hồ Gươm ( Truyện Dân Gian Việt Nam ) Văn 6 bộ SGK CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.