Picture of the author
Picture of the author

Hạp Thị Nam

Giới Thiệu
Năm sinh:
27/3/1998
Giới tính:
Nữ
Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

Lý thuyết bài tập hợp phần tử của tập hợp môn toán 6 bộ sách chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

Hướng dẫn giải toán 6 CTST bài tập hợp phần tử của tập hợp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 trong sách giáo khoa chân trời sáng tạo.

Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nhiên

Lý thuyết bài tập hợp số tự nhiên ghi số tự nhiên môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nhiên

Hướng dẫn giải toán 6 CTST bài tập hợp số tự nhiên ghi số tự nhiên - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 trong sách giáo khoa chân trời sáng tạo.

Bài 3: Các Phép Tính Trong Tập Hợp Số Tự Nhiên

Lý thuyết bài các phép tính trong tập hợp số tự nhiên môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.