Picture of the author
Picture of the author

Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giới Thiệu
Năm sinh:
18/1/1997
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ Dòng Điện Vào Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu Dây Dẫn

Lý thuyết bài sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn môn vật lý 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ Dòng Điện Vào Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu Dây Dẫn

Hướng dẫn giải vật lý 9 bài sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 và 5 trong sách giáo khoa.

Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Định Luật Ôm

Lý thuyết bài điện trở của dây dẫn - định luật ôm môn vật lý 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Định Luật Ôm

Hướng dẫn giải vật lý 9 bài điện trở của dây dẫn - định luật ôm - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 và 8 trong sách giáo khoa.

Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

Lý thuyết bài đoạn mạch nối tiếp môn vật lý 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.