Picture of the author
Picture of the author

Lưu Thị Cẩm Đoàn

Giới Thiệu
Năm sinh:
15/3/1985
Giới tính:
Nữ
Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Lý thuyết bài Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông môn Toán 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Hướng dẫn giải Toán 9 bài Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Hãy cùng VOH Giáo Dục tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 68, 69, 70 trong sách giáo khoa.

Bài 4: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

Lý thuyết bài Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông môn Toán 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 4: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

Hướng dẫn giải Toán 9 bài Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông - Hãy cùng VOH Giáo Dục tìm hiểu cách giải các bài tập 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 88, 89 trong sách giáo khoa.

Bài 1: Căn Bậc Hai

Lý thuyết bài Căn bậc hai môn Toán 9 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.