Picture of the author
Picture of the author

GV. Lưu Thị Liên

Giới Thiệu
Năm sinh:
15/7/1985
Giới tính:
Nữ
Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trường THPT Ninh Giang (Hải Dương)

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Hàm Số Lượng Giác

Lý thuyết bài hàm số lượng giác môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 1: Mệnh Đề

Lý thuyết bài mệnh đề môn toán 10 bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Lý thuyết bài sự đồng biến, nghịch biến của hàm số môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

Hướng dẫn giải toán 12 bài sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 và 10 trong sách giáo khoa.

Bài Tập Bài 1: Mệnh Đề

Hướng dẫn giải toán 10 bài mệnh đề - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 11 trong sách giáo khoa kết nối tri thức.