Picture of the author
Picture of the author

Nguyễn Thị Hiền

Giới Thiệu
Năm sinh:
9/7/1985
Giới tính:
Nữ
Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 1: Tập Hợp Các Số Hữu Tỉ

Lý thuyết bài tập hợp các số hữu tỉ môn toán 7 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Tập Hợp Các Số Hữu Tỉ

Hướng dẫn giải toán 7 bài tập hợp các số hữu tỉ - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 9, 10 trong sách giáo khoa chân trời sáng tạo.

Bài 1: Hình Hộp Chữ Nhật. Hình Lập Phương

Lý thuyết bài hình hộp chữ nhật, hình lập phương môn toán 7 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 1: Hình Hộp Chữ Nhật. Hình Lập Phương

Hướng dẫn giải toán 7 bài hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 và 50 trong sách giáo khoa chân trời sáng tạo.

Bài 3: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

Lý thuyết bài lũy thừa của một số hữu tỉ môn toán 7 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.