Picture of the author
Picture of the author

Nguyễn Tiến Lực

Giới Thiệu
Năm sinh:
26/3/1989
Giới tính:
Nam
Giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn tại trung tâm Đức Trí

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 2: Lời của cây - Trần Hữu Thung

Nội dung bài Lời của cây - Trần Hữu Thung văn 7 bộ SGK CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 3: Sang thu - Hữu Thỉnh

Nội dung bài Sang thu - Hữu Thỉnh văn 7 bộ SGK CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 5: Tri thức và thực hành Tiếng Việt–Phó từ

Lý thuyết Tri thức và thực hành Tiếng Việt – Phó từ Văn 7 bộ SGK CTST. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 5: Soạn bài Tri thức và thực hành Tiếng Việt–Phó từ

Soạn bài Tri thức và thực hành Tiếng Việt–Phó từ Văn 7 bộ sách giáo khoa CTST một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu

Bài 4: Ông Một - Vũ Hùng

Nội dung bài Ông Một - Vũ Hùng văn 7 bộ SGK CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.