Picture of the author
Picture of the author

Tô Thị Dung

Giới Thiệu
Năm sinh:
9/1/1991
Giới tính:
Nữ

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 13: Chuyện Người Con Gái Nam Xương (trích Truyền Kì Mạn Lục)

Nội dung bài Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục) - Nguyễn Dữ môn Văn 9 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 18: Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Hồi Thứ Mười Bốn (trích)

Nội dung bài Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích) - Ngô gia văn phái môn Văn 9 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 21: Truyện Kiều Của Nguyễn Du

Nội dung bài Truyện Kiều - Nguyễn Du môn Văn 9 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 22: Chị Em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Nội dung bài Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du môn Văn 9 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 23: Cảnh Ngày Xuân (trích Truyện Kiều)

Nội dung bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du môn Văn 9 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.