Picture of the author
Picture of the author

Đinh Đức Tin

Giới Thiệu
Năm sinh:
1/1/1970
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia (Trích “Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba”)

Nội dung bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia (Trích “Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba”) Văn 10 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.