Picture of the author
Picture of the author

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giới Thiệu
Năm sinh:
10/10/2000
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 21: Tính Theo Công Thức Hóa Học

Lý thuyết bài Tính theo công thức hóa học môn hóa 8 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 22: Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Lý thuyết bài Tính theo phương trình hóa học môn hóa 8 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 21: Tính Theo Công Thức Hóa Học

Hướng dẫn giải hóa 8 bài Tính theo công thức hóa học - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 trong sách giáo khoa.

Bài Tập Bài 22: Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Hướng dẫn giải hóa 8 bài Tính theo phương trình hóa học - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 trong sách giáo khoa.

Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat

Lý thuyết Silic. Công nghiệp Silicat hóa 9 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.