Picture of the author
Picture of the author

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Giới Thiệu
Năm sinh:
12/1/2022
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 7: Ôn Tập Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Lý thuyết ôn tập chương 2: đa giác. diện tích đa giác toán hình học 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài Tập Bài 7: Ôn Tập Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Hướng dẫn giải toán hình học 8 ôn tập chương 2: đa giác diện tích đa giác - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 132 và 133 trong sách giáo khoa.

Bài Tập Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình

Hướng dẫn giải toán 8 mở đầu về phương trình - Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 và 7 trong sách giáo khoa.

Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình

Lý thuyết mở đầu về phương trình toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 2: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải

Lý thuyết về phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải toán 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.