Picture of the author
Picture of the author

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Giới Thiệu
Năm sinh:
4/1/2022
Giới tính:
Nữ

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 2: Tuổi thơ tôi - Nguyễn Nhật Ánh

Nội dung bài Tuổi thơ tôi - Nguyễn Nhật Ánh Văn 6 bộ Sách CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 1: Gió Lạnh Đầu Mùa - Thạch Lam

Nội dung bài Gió Lạnh Đầu Mùa - Thạch Lam Văn 6 bộ Sách CTST bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 4: Thực hành tiếng việt - Điểm tựa tinh thần

Lý thuyết Thực hành tiếng việt - Điểm tựa tinh thần Văn 6 bộ sách chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 4: Soạn bài Thực hành tiếng việt - Điểm tựa tinh thần

Bài 68: Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Văn 7 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu