Picture of the author
Picture of the author

Nguyễn Duy Tuấn

Giới Thiệu
Năm sinh:
9/11/1974
Giới tính:
Nam

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 3: Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Lý thuyết Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 3: Soạn Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bài 4: Luyện Tập Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Lý thuyết Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 7: Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

Lý thuyết Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 8: Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

Lý thuyết Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.