Picture of the author
Picture of the author

Tống Thị Xuyến

Giới Thiệu
Năm sinh:
11/2/1987
Giới tính:
Nữ

Bài Viết Cùng Tác Giả

Bài viết nhiều lượt xem nhất

Bài 19: Sự Phát Triển Của Từ Vựng (tiếp theo)

Lý thuyết Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 19: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (tiếp theo)

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Văn 9 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bài 14: Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp

Lý thuyết bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp môn Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bài 14: Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp môn Văn 9 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, chi tiết, xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu.

Bài 15: Sự Phát Triển Của Từ Vựng

Lý thuyết bài Sự phát triển của từ vựng môn Văn 9 bộ SGK. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.