028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tập

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học ( có đáp án và hướng dẫn giải đề )

( VOH ) - Toán là môn thi THPT Quốc gia, sau đây giáo viên Phan Văn Những ( Tổ toán ) trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến sẽ chia sẻ đề thi thử môn Toán cho các bạn học sinh ôn tập luyện thi tại nhà.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN

MÃ ĐỀ 208 – KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút; Ngày 21/06/2020

GIÁO VIÊN RA ĐỀ: PHAN VĂN NHỮNG

CHỌN MỘT PHƯƠNG ÁN TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÃ CHO ĐỂ ĐƯỢC KẾT LUẬN ĐÚNG

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-0

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-1

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-2

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-3

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-4

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-5

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-6

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-7

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-8

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-9

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-10

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-11

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-12

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-13

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-14

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-15

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-16

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-18

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-19

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-20

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-22

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-23

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-24

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-25

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-26

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-27

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-28

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-29

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-30

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-31

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-32

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-33

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-34

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-35

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-36

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-37

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-38

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-39

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-40

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-41

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-42

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-43

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-44

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-45

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-46

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-47

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-48

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-49

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-50

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-51

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-52

Đáp án đề kiểm tra định kì môn toán mã đề 208

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-toan-hoc-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-53

Xem hướng dẫn giải đềtại đây: Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Xem thêm: