028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tập

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

( VOH ) - Tiếp tục với đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Học, sau đây giáo viên Ngô Thị Phượng ( tổ Sinh học ) trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến sẽ hướng dẫn cách giải đề thi thử THPT Quốc gia.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

MÔN : SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút ; 

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-0

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-1

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-2

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-3

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-4

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-5

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-6

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-7

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-8

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-9

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-10

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-11

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-12

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-13

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-14

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-15

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-16

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-17

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-18

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-19

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-20

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-21

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-22

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-23

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-24

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-25

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-26

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-27

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-28

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-29

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-30

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-31

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-32

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-33

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-34

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-35

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-36

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-37

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-38

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-39

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-40

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-41

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-42

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-43

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-44

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-45

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-46

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-47

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-48

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-49

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-50

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-51

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-52

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-53

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-54

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-55

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-56

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-57

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-58

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-59

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-60

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-61

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-62

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-63

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-64

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-65

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-66

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-67

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-68

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-69

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-70

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-71

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-72

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-73

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-74

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-75

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-76

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-77

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-78

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-79

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-80

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-81

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-82

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-83

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-84

Người giải đề thi thử: Giáo viên Ngô Thị Phượng ( Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học ( có đáp án và hướng dẫn giải đề )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (2019-2020)

MÔN SINH HỌC LẦN II - MÃ ĐỀ 121

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-85

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-86

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-87

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-88

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-89

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-90

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-91

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-92

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-93

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-94

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-95

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-96

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-97

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-98

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-99

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-100

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-101

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-102

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-103

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-104

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-105

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-106

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-107

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-108

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-109

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-110

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-111

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-112

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-113

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-114

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-115

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-116

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-117

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-118

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-119

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-120

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-121

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-122

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-123

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-124

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-125

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-126

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-127

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-128

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-129

Người giải đề thi thử: Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học ( có đáp án và hướng dẫn giải đề )

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

MÔN : SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút ;

Mã đề thi: 122

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-1

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-2

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-3

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-4

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-5

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-6

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-7

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-8

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-9

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-10

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-11

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-12

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-13

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-14

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-15

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-16

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-17

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-18

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-19

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-20

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-21

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-22

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-23

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-24

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-25

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-26

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-27

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-28

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-29

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-30

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-31

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-32

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-33

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-34

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-35

huong-dan-giai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-ma-de-132-36

Người giải đề thi thử: Giáo viên Nguyễn Quang Vũ (Tổ Sinh học )_ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học ( có đáp án và hướng dẫn giải đề )

Xem thêm: