Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 10»Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và ...»Bài 7: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa ...

Bài 7: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Lý thuyết bài Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học môn hóa 10 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2.1 Ô nguyên tố hóa học

2.2 Chu kì bảng tuần hoàn hóa học

2.3 Nhóm nguyên tố hóa học

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa