Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặ...»Bài 2: Phép Tịnh Tiến

Bài 2: Phép Tịnh Tiến

Lý thuyết bài Phép tịnh tiến môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Biểu thức toạ độ

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 1: Phép Biến Hình
Bài 5: Phép Quay