Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặ...»Bài 6: Khái Niệm Về Phép Dời Hình ...

Bài 6: Khái Niệm Về Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau

Lý thuyết bài phép dời hình môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Khái niệm hai hình bằng nhau

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 5: Phép Quay
Bài 7: Phép Vị Tự