Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 11»Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặ...»Bài 8: Phép Đồng Dạng

Bài 8: Phép Đồng Dạng

Lý thuyết bài Phép đồng dạng môn toán 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Hình đồng dạng

Đang cập nhật

Tác giả: VOH

Bài 7: Phép Vị Tự