Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Bài 4: Đường Tiệm Cận

Bài 4: Đường Tiệm Cận

Lý thuyết bài Đường tiệm cận môn toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Tiệm cận đứng

2. Tiệm cận ngang

 3. Tiệm cận xiên

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 3: Giá Trị Lớn Nhất, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số
Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số