028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tập, Vật lý

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

(VOH) - Tiếp tục với đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý, sau đây giáo viên Phạm Đức Cường ( Tổ Lý ) trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến sẽ hướng dẫn cách giải đề thi thử THPT Quốc Gia.

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN

BÀI GIẢI ÐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 

Môn VẬT LÝ

Mã đề: 101

Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: D
Câu 6: A Câu 7: D Câu 8: D Câu 9: A Câu 10: D
Câu 11: D Câu 12: C Câu 13: A Câu 14: A Câu 15: C
Câu 16: B Câu 17: B Câu 18: C Câu 19: B Câu 20: D
Câu 21: D Câu 22: B Câu 23:: A Câu 24: C Câu 25: A
Câu 26: D Câu 27: B Câu 28: C Câu 29: A Câu 30: D
Câu 31: A Câu 32: C Câu 33: C Câu 34: C Câu 35: D
Câu 36: C Câu 37: B Câu 38: B Câu 39: C Câu 40: D

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-0

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-1

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-2

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-3

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-4

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-5

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-6

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-7

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-8

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-9

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-10

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-11

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-12

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-13

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-14

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-15

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-16

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-18

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-19

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-20

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-22

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-23

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-24

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-25

Người giải đề thi thử:

Giáo Viên Phạm Đức Cường (Tổ Lý)

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến


TRƯỜNG TH - THCS - THPT - LÊ THÁNH THÔNG

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
THPT  MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút

Mã đề: 102

dap-an-de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-102-voh.com.vn

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-1

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-2

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-3

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-4

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-5

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-6

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-7

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-8

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-9

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-10

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-11

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-12

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-13

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-14

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-15

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-16

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-17

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-18

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-19

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-20

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-21

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-22

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-23

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-24

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-24

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-25

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-26

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-27

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-28

voh.com.vn-huong-dan-giai-de-thi-thu-vat-ly-29

--------------------------------------------

Người biên soạn:

Giáo viên Trần Văn Lượng (Tổ Vật lí – Công nghệ)

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.


BÀI GIẢI ÐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 102

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-0

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-1

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-2

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-3

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-4

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-5

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-6

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-7

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-8

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-9

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-10

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-11

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-12

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-13

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-14

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-15

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-16

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-17

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-18

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-19

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-20

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-21

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-22

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-23

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-24

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-25

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-26

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-27

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-28

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-29

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-30

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-31

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-32

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-33

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-34

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-35

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-36

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-37

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-38

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-39

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-40

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-41

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-42

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-43

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-44

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-45

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-46

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-47

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-48

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-49

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-50

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-51

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-52

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-53

voh.com.vn-giai-de-thi-thu-ly-lan-3-54

----------------------------------

Người biên soạn:

Giáo viên Bùi Trần Đức Anh Thái  - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 

Xem thêm: