default-thumb-voh-radio-podcast
Host
Nguyễn Quốc Tuấn
Tốt nghiệp Cử nhân công nghệ thông tin - Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TPHCM. Tưởng chừng con đường nghề nghiệp của Quốc Tuấn sẽ mặc định với nghề lập trình viên, nhưng Micro Vàng 2018 đã thay đổi cuộc đời Tuấn sang một trang mới. Trở thành một thành viên của đại gia đình VOH, được làm nghề, sử dụng giọng nói của mình lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi miền tổ quốc, đó chính là sự vinh dự không gì sánh bằng.