Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Sơ đồ tổ chức của Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: toasoan@voh.com.vn
  • Số điện thoại: +84 90 9166727 (Hotline)