Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 12 giờ tới lũ xuống dần trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận

  Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và sông Srêpốk (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh,

  Đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa 5,67m, trên BĐ3 0,17m; trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 8,7m, trên BĐ1 0,7m; trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang 2,73m, trên BĐ1 0,23m; sông Srêpốk tại Bản Đôn 171,79m, trên BĐ1 0,79m. Sông Krông Ana tại Giang Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

  Dự báo trong 12 giờ tới lũ trên các sông ở từ Bình Định đến Ninh Thuận và sông Srêpốk tiếp tục xuống, sông Krông Ana sẽ xuống. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa, Đắk Lắk giảm dần.  Dự đoán
  mức giảm của  một số sông:

      - Mực nước trên sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 6,2m, trên BĐ1 0,2m; 
      - Mực nước trên sông Ba tại Phú Lâm xuống mức 1,8m, trên BĐ1 0,1m; 
      - Mực nước trên sông Dinh tại Ninh Hòa 4,4m, trên BĐ1 0,4m; 
      - Mực nước trên sông Krông Ana tại Giang Sơn 425,25m, trên BĐ3 0,25m; 

    

  Bảo Trung