Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 2013: EVN đảm bảo cấp đủ điện phục vụ cho kinh tế và dân sinh

  (VOH) - Báo cáo tổng kết năm 2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, năm qua Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận, đã giảm lỗ lũy kế các năm trước được 3.500 tỷ đồng. Trong đó, điện sản xuất và mua đạt 117 tỷ KWh, tăng trên 10%, điện thương phẩm đạt 105 tỷ KWh, tăng trên 11%, so cùng kỳ năm 2011. Doanh thu bán điện đạt trên 143 tỷ đồng.

   Năm 2013 đảm bảo cấp đủ điện phục vụ cho kinh tế xã hội và dân sinh trên cả nước.Ảnh minh họa: KTDB

  Nhìn chung, các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2012 tập đoàn đều đạt và có một số lĩnh vực vượt mức kế hoạch. Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế- xã hội và sinh hoạt của nhân dân; Thực hiện được giá trị khối lượng và vốn đầu tư xây dựng lớn trong điều kiện vô cùng khó khăn về vốn, hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện quan trọng; Tái cơ cấu Tập đoàn theo hướng hiệu quả và cơ chế thị trường, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động...

  Ngoài ra, tập đoàn cũng đưa ra những khiếm khuyết cần khắc phục như: trong vận hành hệ thống điện để tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp, dự án thủy điện Bản Chát không phát điện được trong năm 2012, sự cố thấm nước qua thân đập thuỷ điện Sông Tranh 2 bộc lộ yếu kém trong công tác quản lý dự án, giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình.

  Theo đó năm 2013, Tập đoàn tập trung vào 8 nhóm giải pháp cơ bản, chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo, đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận. Trong đó, đặt mục tiêu cho điện sản xuất và mua ngoài trên 130 tỷ KWh, điện thương phẩm phẩm tăng trên 11,5% . Hoàn thành một số công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo cấp đủ điện phục vụ cho kinh tế xã hội và dân sinh trên cả nước.

  Trung Nam