Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 50/54 chi Đảng bộ cơ sở Quận Bình Thạnh tiến hành xong đại hội

    (VOH) - Tính đến nay, toàn quận Bình Thạnh đã có 50/54 chi Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ quận đã tiến hành xong đại hội theo kế hoạch và dự kiến đến 15/6 quận sẽ hoàn thành công tác Đại hội Đảng ở cơ sở.

    HTML clipboard

    Theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Hùng -Bí thư Quận Ủy quận Bình Thạnh: hầu hết các đơn vị đều bầu đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, công tác điều hành đại hội được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc. Nét nổi bật trong đại hội Đảng cơ sở kỳ này là tính dân chủ trong nội bộ được phát huy tốt, tạo sự thống nhất cao trong Ban chấp hành, trong đảng bộ, chi bộ. Việc tổ chức thảo luận các văn kiện đại hội XI của Đảng, dự thảo văn kiện của Đảng bộ quận khá sôi nổi tập trung vào vấn đề phát triển đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thể hiện sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân. Về nhân sự, các cơ sở Đảng cũng bảo đảm về số lượng cơ cấu và tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm trên 20%.

    Minh Hiệp